ලෝකයේ සරාගීම තරුණයා තේ කඩේක වැඩ කරන්නෙක්……? මාරයි!

මුළු ඉස්ලාමාබාදයම පිස්සු වට්ටන තරම් සරාගි පෙනුමක් අර්ශාඩ් කාන් සතුයි. නිල් ඇස් සහිත පාකිස්ථානු තේ විකිණුම් කරුට නිරූපන කොන්ත්‍රාත්තුවක් ලැබීමට හේතුව ජියා අලි නම් ඡායාරූප ශිල්පියා තේ ගබඩාවක සිටින මොහුගේ ඡායාරූපයක් ඉන්ස්ටර්ග්‍රෑම් හි පළ කිරීමයි..මොහුගේ සරාගි පෙනුම නිසාම ඉන් දින හතරකට පසු මොහුව අන්තර්ජාලය තුල ගින්නක් බවට පත්ව ඇත.එක් උදෑසනක ඔහු මාධ්‍යයට පවසා තිබුනේ ඒ දිනයේ උදය වරුව වන විට තරුණියන් 40-50ක් අතර පිරිසක් තමා මුණ ගැසීමට පැමින ඇති බවයි.පුදුමයි නේද ඡායාරූපයක් නිසා මෙහෙම ජනප්‍රිය වුනා කීවාම…

tea-maker-1

tea-maker-2

tea-maker-3

tea-maker-4

Share this post with your friends!