ලෝකයේ පළමු දිය යට උමඟක් සෑදිමේ බාරදුර කර්තව්‍ය නෝර්වේ රාජ්‍ය විසින් හඳුන්වා දීලා!

අහස උසට සුපිරි අධිවේගි මාර්ග ඉදි කරන රටේ,කාටද කියන්න පුළුවන් දිය යට උමං තැනිය නොහැකිද?නෝර්වේ රාජ්‍යයේ කෙළවර දක්වා යා හැකි පැය 21 ක ගමනකින් යුත් උමඟක් සෑදීම මොවුන්ගේ පරමාර්ථයයි.මෙම උමඟ අඬි 4000 කොන්ක්‍රීට් තට්ටුවකින් සමන්විත වන අතර මාවත් 2කටද වෙන්කර ඇත.අඩි 100කට පහලින් මෙය නිමවා ඇත.එමෙන්ම උපරිම ආරක්ෂාව ලැබෙන පරිදි සකසා ඇත.මෙහි ආරක්ශාව වැඩි දියුණු කිරීමට ආරුක්කු පවා පාවිච්චි කොට තිබෙනවා.

නොර්වේ රාජ්‍යය මෙහි සමාන්‍ය භූමිය මත පාලමක් වෙනුවට දිය යට උමගක් සෑදුවේ මන්ද කියා සිතිමට පුළුවන් එයට හේතුව දැනටමත් රට පුරා ව්‍යාප්ත වන අධිවේගි පාලම් 1150කට වැඩි ප්‍රමානයක් තිබෙන නිසාවෙන්ය.මෙම අළුත් සැලැස්ම තුලින් එරට තුල විශාල සිඝ්‍රගාමි දියුණුවක ආරම්භය සනිටුහන් වන බව පෙනේ.මෙම උමඟ සීතල අයිස් හා සීතල දේශගුණය දරා සිටිමට හැකි වන ලෙස සැකසි ඇත.බිලියන 25කට වඩා අධික වියදමක් දරා ඇති මෙය 2035 දි අවසන් කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ. මේ විශ්මිත වැඩේ ගැන දැන ගන්න මෙන්න මේ විඩියෝව බලන්න.
norway-underwater-tunnel-01

norway-underwater-tunnel-02 (1)

Norway-Tunnel-Pontoons

Share this post with your friends!