ලෝකයේ තිබෙන සීතලම හෝටලයේ තතු පිළිබඳ පැවසීමටයි යන්නේ….කියවලම බලන්න……

ස්විඩනයේ ලැප්ලන්ඩ් හි තමයි මෙම සීතලම හෝටලය ඉදිවීමට යන්නේ…අයිස් හෝටලය යන නමින් මෙය හැදින්වෙනවා.සීතලෙන් වැසුනු හිම කුටීර මත සුව නින්දක් ලබා ගැනීමට පුළුවන්. එමෙන්ම අයිස් වලින් සැදුම් ලත් පඬි පෙළ මතින් ගොස් පාවෙන ඇඳට යෑමටද ඔබට පුළුවන්.වසර 27ක පමණ කාලයක් මෙය නිමවීම සඳහා ගොස් තිබුනු අතර ඉකුත් සතියේදි මෙය විවෘත කෙරිණි.දින 365 ම මෙය මෙය පාරිභෝගිකයා වෙනුවෙන් විවෘත ව පවති.

sweden-hotel-1

sweden-hotel-2

sweden-hotel-3

ග්‍රීෂ්ම සමයේදී මෙය දියවීම වළකනු වස් සොලර් ශක්තිය මගින් සීතල කිරීමේ තාක්ෂණයක්ද මෙහි නිපදවා ඇත.මෙහි සීතල හා උණුසුම් කාමර දෙකෙන්ම සමන්විතයි.එමෙන්ම සුපිරි හෝටලයක අඩංගු අනෙකුත් සියළුම අංගෝපාංගයන්ගෙන් මෙය සමන්විතයි.කාලයෙන් කාලයට අළුත් වැඩියාවන් අවශ්‍ය වුවත් සුපිරි සිසිල් තාක්ෂණයෙන් සමන්විත වීම නිසා අවුරුද්ද පුරාවටම අඛණ්ඩ සේවයක් ලබා දීමට අයිස් හෝටලය සුදානම්………..

sweden-hotel-4

sweden-hotel-5

sweden-hotel-6

Share this post with your friends!