ලෝකයේ ඇති සුඛෝපභෝගි නිවාඩු නිකේතනයක් වන ඉග්ලූ සංචාරක ඇති අපූර්වත්වය!

1996 ශීත සෘතුවේදි එක්තරා පුද්ගලයෙක් ස්විස් කන්දේ හොම ගෙයක් නිර්මානය කලේය.නමින් ඇඩ්‍රියන් ගන්ටර් යන මොහු දිනක මෙම හිම ගෙය ලෝක පර්සිද්ධ ධන උල්පතක් වනු ඇතැයි ඔහු කවදාකවත් නොසිතුවේය. ඔහු මෙම හිම ගෙය නිර්මානය කලේ මෙම කන්දේ උදෙන්ම අවදි වි ඔහුගේ හිම මත ලිස්සන ක්‍රීඩාවේ නිරත වීමටය. පසුව ඔහුගේ යහළුවන් මෙය අනුගමනය කරමින් ඒ අවට හිම ගෙවල් සෑදීය.

igloo1-768x473

igloo2

igloo3-768x511

igloo4-768x510

පසුව සංචරකයන්ගේ හා ක්‍රීඩාවට ඇලුම් කරන්නන් අතර මෙම හිමගෙවල් ඉතා ජනප්‍රිය වීමත් සමඟ මේවාට ඇති ඉල්ලුම අධික විය. අද වන විට සුඛෝපභෝගි පහසුකම් සහිතව දෙස් විදෙස් සංචාරක්යින්ට නවාතැන් දීමට මෙම ඉග්ලු හිම ගෙවල් වලට හැකි වි ඇත. මෙහි පුර්ණ් අ ගෞරවය හ්මි විය යුත්තේ ඇඩ්‍රියන් ගන්ටර්ටය.

igloo5-768x576

igloo6-768x473

igloo7-768x512

igloo12-768x511

මෙහි ඇති රූප රාමු මගින් මෙහි ඇති සුන්දරත්වය මෙන්ම මෙය මෙලෙස නිර්මානය කීරිමට කර ඇති කැප කිරීම හා එකිනෙකට වෙනස් ලෙස නිමවු සුඛෝපභෝගි හිම ගෙවල් ද දැකිය හැක. මෙහි පෙම්වතුත් සඳහා නිමවා ඇති ආදර හිම ගෙවල් මෙන්ම ලෝකයේ ඇති නිර්මාන ශිල්පීන් ගෙන්වා හිම බිත්ති මත අලංකාර මූර්ති නිර්මානද මෙහි අයිතිකරුවන් විසින් සිදු කරයි.

සිතාගත නොහැකි පර්ශ්‍රමයකින් නිමවා ඇති මෙම හිම ගෙවල් අධික ඉඩක සහිතව නිමවා ඇත. ශීතල වැඩි වු විට උණුසුම් කාමර ද නිමවා ඇත. තම නිවසක දැනෙන සැහැල්ලුව හා උපරීම නිදහස ලැබෙන පරිදි නිමවා ඇති මේ සංචාරක කේන්ද්‍රය ඇත්තටම මන බඳින සුළුය.

Share this post with your friends!