ලෝකයේ ඇති ලස්සනම හුදකලාවු ස්වභාවික ජලාශ 14ක් පිළිබඳ තොරතුරු….සැබැවින්ම මන බඳින සුළුය…..

වීවේකිව ගත කීරීමට කැමති අප කවුරුත් පිහිනුම් ජලාශ හෝ සුන්දර පරිසරයන් සොයමින් ඇදෙන්නෝ වෙති.සමහරක් අවස්ථාවලදී අප බලා පොරොත්තු වන නිදහස ඇහිරි යන්නේ විශාල සෙනගක් නැරඹිමට එන ජලාශ හෝ ස්ථාන තොරා ගැනීම නිසාවෙනි.එම නිසාම හුදකලාව ඇති ස්වභාවික ජලාශ 14ක් පිළිබඳ තොරතුරු ගෙනහැර දැක්වීමට අප අදහස් කරනවා…මේවායේ ඇති විශේෂත්වය නම් මේවා විශාල පිරිසකගෙන් පිරි ඉතීරි නොයෑමයි..එමෙන්ම මිනිසා තැනු තටාක හෝ ජලාශ මෙන් නොව මේවා ක්ලොරීන් රහිත ජලය මෙන්ම ඔබට රිසි සේ තෘප්තිමත් විය හැක..මෙවැනි ජලාශ සොයා ගැනිමට අපහසු වුවද අප ඔබ වෙනුවෙන් එවැනි තැන් සොයා ගෙන හැර දැක්වීමට අදහස් කරා…..

1.සයොන් ස්වභාවික උද්යානයේ ඇති ජලාශය, උට්ටා…

D33Y1H The Subway. Left Fork of North Creek. Zion National Park, Utah.

D33Y1H The Subway. Left Fork of North Creek. Zion National Park, Utah.

2.පෝර්ට් ලින්කොලින්- දකුණු ඔස්ට්රේලියාව

Australia

Australia

3.ඔඩිටෝරියම් සෙසර් මැන්රික් ගුහාව , කැන්රි දුපත

Auditorium Cesar Manrique. Jameos del Agua. Cave. Volcanic tunnel. Designed by Cesar Manrique. Haria. Lanzarote. Canary Islands. Spain.  Biosphere Reserve by UNESCO.

Auditorium Cesar Manrique. Jameos del Agua. Cave. Volcanic tunnel. Designed by Cesar Manrique. Haria. Lanzarote. Canary Islands. Spain. Biosphere Reserve by UNESCO.

4.කහ ගලින් යුත් ස්වභාවික උද්යානයේ මොර්නින් ග්ලොරි ජලාශය.

AGPEG1 Hot Spring

AGPEG1 Hot Spring

5.හොට්ස්ප්රින්ග්, වයොමින්ග්, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය

pool6

6.බ්ලු ජලාශය,ටෙනොරියෝ උද්යානය. කොස්ටරිකා

Italy, Sicilia, Marettimo, Grotta Del Cammello (Photo by Marka/UIG via Getty Images)

Italy, Sicilia, Marettimo, Grotta Del Cammello (Photo by Marka/UIG via Getty Images)

7.ග්රොටා ඩෙල් කැමාලෝ..සිසිලි

Calm Pool reflecting the sky, in the Sannox Burn, North Glen Sannox, Isle of Arran.

Calm Pool reflecting the sky, in the Sannox Burn, North Glen Sannox, Isle of Arran.

8.ටො සුවා ඕශන් ට්රෙන්ච්,සමොවා…

Calcium carbonate and magnesium occur naturally in the waters of Havasu Creek. The pools and natural dams form when the calcium carbonate precipitates out of the water and deposits onto rocks, branches, or man made structures (after a devastating flood) building up over time.

Calcium carbonate and magnesium occur naturally in the waters of Havasu Creek. The pools and natural dams form when the calcium carbonate precipitates out of the water and deposits onto rocks, branches, or man made structures (after a devastating flood) building up over time.

9.සැනොක්ස්බර්න්, නෝර්ත් ග්ලෙන් සැනොක්ස්, අයල් ඔෆ් ඇරන්

When there is rain water accumulates in the desert E of the Air Mtns.

When there is rain water accumulates in the desert E of the Air Mtns.

10.හවසු ක්රීක් ඇරිසෝනා

CXC6A5 The Big Hole, Kimberley diamond mine, now filled with water, South Africa, Africa

CXC6A5 The Big Hole, Kimberley diamond mine, now filled with water, South Africa, Africa


11.සහරා කාන්තාරයේ කුඩා ජලාශය , මොරොක්කෝ..

12.ද බිග් හෝල් , කිම්බර්ලි ඩයමන්ඩ් මයින්, දකුණු අප්රිකාව

pool13
13.කේ සැළ් බැන්ක් බහාමාස්

14.බෙල් ජෝර්ජ්, ගිබ් රිවර් රෝඩ්, පෙරදිග ඔස්ට්රේලියාව

The largely unsealed Gibb River Road follows an old stock route through the heart of the Kimberley, Western Australia. Bell Gorge is a popular swimming hole for locals and travellers.

The largely unsealed Gibb River Road follows an old stock route through the heart of the Kimberley, Western Australia. Bell Gorge is a popular swimming hole for locals and travellers.

Share this post with your friends!