රෙස්ල් මේනියා අවසානයේ ජෝන් සීනා තම පෙම්වතියට කළ අපූරු විවාහ යෝජනාව….

රෙස්ලින් වලල්ලේ ජනප්‍රියතම ක්‍රීඩකයෙකු වන ජොන් සීනා ඊයේ පැවති රෙස්ල්මේනියා තරගයෙන් අනතුරුව ඔහුගේ අවුරුදු 5ක පෙමට අලුත් අරුතක් දුන්නා. ඔහුගේ පෙම්වතිය වන නිකී බෙල්ලා එක්ව මිස් ව පරාජය කිරීමෙන් අනතුරුව 65000 සෙනග ඉදිරියේ ඔහු නිකීට විවාහ යෝජනාව ඉදිරිපත් කලා. හරිම ආදරණීය අවස්ථාවක් වුනු එය නිකී ට නම් ටිකක් දරාගැනීමට නොහැකි වුනු බවයි ඇය හඩනු දකින අපිට සිතුනේ. එම වීඩියෝව පහතින්…

Share this post with your friends!