රැවුල සහිත මිනිසුන් උදෙසා නිමව ඇති ප්‍රථම ආභරණ එකතුව….. බලන්නම වටිනවා නේ………

ක්‍රාටෝ මිලානෝ යන නිෂ්පාදන නාමය යටතේ විලාසිතා ලොවට හඳුන්වා දෙන නවතම විලාසිතාව නිමවි ඇත්තේ රැවුල සහිත මිනිසුන් උදෙසා නිම වන අද්විතිය ආභරණ එකතුවක් සමඟය.රැවුල යනු මිනිසෙකුට තම ප්‍රතාපවත් බව ඇඟවිම සඳහා ඇති හොඳම ආභරණයයි.එම නිසා එම ප්‍රතාපවත් රැවුල උදෙසා ක්‍රේටෝ මිලානෝ මගින් හිස් කබලක හැඩය ඇති,නැංගුරම සලකුණ ඇති ක්‍රිස්ටල් හැඩයේ ආභරණ කීපයක් මේ වන විට වෙළඳ පොළට හඳුන්වා දී ඇත.දැනට මෙය කික්ස්ටාටර් හරහා පෙර ඇනවුම් කොට ලබා ගත හැක.පෙර ඇනවුම් නිකුත් කල පාරිභෝගිකයින්ට මෙම නත්තලේදී මේවා ලබා ගත හැක…මෙය නවීන විලාසිතාවක් පමනක් නොව රැවුල සහිත මිනිසුන් පිරිස වර්ධනය කිරිමට ගත් අපූරු පියවරකි.

beard-1

beard-2

beard-3

beard-4

beard-5

beard

Share this post with your friends!