යහළුවොන්ගේ ඇස් රතු වෙන පිස්සු විහිළුවෙන් මේ තරුණයාට මොකක් වෙයිද?….බලලම ඉන්නකෝ…….

ඔබ නිතරම යහළුවන් අතර විහිළුවට හෝ රැවටීමට ලක් වන අයෙක්ද?…එසේ නම් මෙම තරුණයාට සිදුවන පුපුරන ඇස් රතු කරන විහිළුව ගැන ඔබට හොඳින් වැටහේවි.තායිවානයේ විඩීයෝ ගත කල මෙම දර්ශනයේ සඳහන් තරුණයාගේ යහළුවන් ඔහුට රතික්ඟ්ඝා කරල් කීපයක් පෙන්වමින් ඔවුන් එය පත්තු කර මෙම තරුණයා අසලටම ගෙනෙන විට බියෙන් ඇලළි යන මොහු එයින් මිදීමට උත්සාහ දරයි. ඔහුගේ කලිසමට දැමීමට යන මෙම රතිඤ්ඤා වලින් ඔහු අනු නවයෙන් බේරුනු අතර ඔහුට ඒවා පිපිරුමෙන් කිසිදු හානියක් සිදු නොවීය.මෙය දකින් විට මේ යහළුවන් ගැන තරහක් මෙන්ම බියෙන් කෑ ගසන මෙම අසරණ තරුණයා ගැන ඇතිවන්නේ අනුකම්පාවකි.

firecrackerprank1-700x412

firecrackerprank2-700x412

firecrackerprank3-700x412

Share this post with your friends!