මේ සිද්ධිය නම් අතිසෝචනීයයි..කියවලම බලන්න…….

අන්තර්ජාලය කියන්නේ අපේ ජීවිත සමහරක් වේලාවට හදන තැන වගේම විනාශ කරන තැනත් කියලා කියන්න පුළුවන්..සයිබර් අවකාශය තුල අප නොදන්න බොහෝ රහස් හැංගිලා තියෙනවා..ඇත්තෙන්ම මේ තුලින් අපට වංචා වෙන අපේ ජිවිත විනාශ වන දේ පවා සිදුවෙන්න පුළුවන්..මේ නිරූපන ශිල්පිනියගේ අහිංසක ජීවිතය විනාශ වෙන්නේ සයිබර් අවකාශයේ තිබෙන මෙමේ නම් කාටුන් රූපයක් නිසා.ඔයාලට මතකද ප්ලාස්ටික් සර්ජරි මෙමේ එකක්..මෙය 2004 හා බැදිච්ච සිදුවීමක්.ඇත්තටම එක්තරා ස්වාමි පුරුෂයෙක් එයාගේ නෝනාට කැත දරුවන් ලැබීම නිසා ඇයව දික්කසාද කරනවා.පස්සේ තමයි ඔහු දැනගන්නේ නෝනා තමන්ගේ කැත වහගන්න ප්ලාස්ටික් සැත්කමක් කරලා කියලා.ඒත් මේ කථාවට පාදක වෙච්ච මේ තායිවාන නිරූපන ශිල්පිනියගේ ජීවිතයම මේ සිද්ධියට අළලා නිමවෙච්ච මෙමේ එක නිසා විනාශ වෙලා ගියා.

Share this post with your friends!