මේ වයස්ගත කාන්තාව බේරා ගත්ත විදිය නම් වර්ණනා කරන්නම වටිනවා….කියවලා බලන්න………

මෙම සිදුවීම සිදුවන්නේ නිව්ජර්සිහිදීය..අවුරුදු 89ක් වයස්ගත කාන්තාවක් රේල් පීලී මත ගමන් කරමින් සිටියදි හදිසියේම දුම්‍රියක් රේල් පිලී මත පැමිනෙනු දුටුවා..ඉතින් මෙම විඩියෝවේ දැක්වෙන පරිදි මෙම වයස්ගත කාන්තාව බේරා ගැනීමට මෙම පුද්ගලයින් දෙදෙනා ඉදිරිපත් නොවුනා නම් මෙම ආච්චිගේ ජීවිතය කෝච්චියට බිලි වන්නට ඉඩ තිබුනා..කොච්චර වාසනාවන්ත කාන්තාවක්ද…

Share this post with your friends!