මේ වයසක මනුස්සයා කරන සත්කාරය ගැන කථා නොකර ඉන්න පුළුවන්ද?

තමන්ගේ දරුවෝ තමන්ගේ ඇස් ඉදිරිපිට මැරෙන්න යනවා නම් මොන තාත්තාටද එක බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්..හැබැයි ඉතින් මේ අතර හිත් පිත් නැති අධම දෙම්ව්පියනුත් ඉන්නවා..එයාලට තම රෝගි දරුවා මැරෙන්නට ඉඩ හැරලා අත හැරලා දාලා යන තරම් කුරිරුයි..ඒ වගේ අහිංසක දරුවන්ට මැරෙන්න නොදි ආදරයේ රැකවරණයේ දෑත දිගු කරන පිරිසිදු හදවත් ඇති මිනිසුන් පවා මේ මිහිපිට වසනවා. මොහොමඩ් බිසික් කියන්නේත් ඒ වගේ කෙනෙක්..මෙයා දෙම්ව්පියන් අතහැර දැමු දරුවන්ව තමන්ගේ දරුවන් මෙන් බලාගන්න කෙනෙක්..මෙයා හරියට ස්වර්ගයෙන් පැමිණි දේවදූතයෙක් වගේ..ඒත් අවාසනාවකට වගේ මේ බලාගන්න මනුස්සයාටත් පිළිකාවක් වැළඳිලා කියලා දැනගන්න ලැබෙන්නේ වයස අවුරුදු 62දී….. ඔහුගේ බිරිඳ මිය ගිහින්…ඉන්න පුතත් අබාධිතයි..ඉතින් මෙයාට තනියම රෝහලට ගිහින් කවුරුත් නොමැතිව ශල්‍යකර්මයකට බඳුන් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා.ඊට පස්සේ ඉඳන් මෙයා අසරණ දරුවන්…රෝගී දරුවන් රැක බලා ගන්නවා..මෙයාගේ සේවා කාලය අවුරුදු 20ක්..ඒත් තවමත් එම දරුවන්ට ආදරය..රැකවරණය…සතුට ලබා දෙන්න ඔහු මැලි වන්නේ නෑ..එම දරුවන්ගේ අවසන් හූස්ම දක්වාම මොහු එම දරුවන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටිමයි මෙහි ඇති වැදගත්කම..

Share this post with your friends!