මේ වගේ ලස්සන මොහොතක් මීට කලින් දැකලා තියෙනවාද කියලා කියන්න බලන්න…..

ගොඩක් අයට තියෙන සිහිනයක් තමයි කවදා හරි ඩොල්පින් මාළුවන් සමඟ පිහිනන්නට ලැබීම..ඒ වගේ දේවල් වලටම සැකසුනු විශේෂිත තැන් දැන් තිබෙනවා.අපි ඩොල්පින්ලාට ආශා වගේම තමයි ඩොල්පින්ලත් සමහරක් වේලාවට ගොඩ වාසය කරන අයට ප්‍රිය කරනවා..මේත් ඒ වගේ අවස්ථාවක්…මේක බල්ලෙකුයි ඩොල්පින් කෙනෙකුයි අතර යාළුකමක්..මේ බල්ලාගේ නම බෙලා..මෙයා බහාමාස් වල බෝට්ටු සවාරියක නිරත වන අතරතුරේ තමයි මේ අපූරු ඩොල්පින් යාළුවා මුණ ගැසෙන්නේ..මේ යාළුකම නම් බලන්න ආශා හිතෙනවා..ඔයාලා බලලම ඉන්නකෝ…..

Share this post with your friends!