මේ වගේ ආදරයක්…………

කැපවීම සහ ආදරය යන්නෙහි සැබෑ අර්ථය පසක් වන අන්දමේ ඡායාරූප කීපයක් වන මෙය සැබැවින්ම ඔබේ හද බැඳ ගන්නේ මෙවැනි දසුන් අද කාලය වන විට දැකීමට විරල ඡායාරූප වන බැවිනි..මෙහි සිටින්නේ වයෝවෘද්ධ සීයා කෙනෙක් සහ ආච්චි කෙනෙක්..මේ ආච්චි සිටින්නේ අධික වෙහෙසට පත්ව නිසා ඇයට ගමන් කිරීමට අපහසු වෙනවා. ඉතින් මේ වයසක සීයා ඇයව කරේ තියාගෙන මේ මඟ තරණය කරනවා…මෙහි යමෙකුට ඇති ආදරය කැපවීම කෙතරම්ද කියා මැනවින් විදහා දැක්වෙන බව නම් කිව යුතුමයි..එයට කිසිම ආකාරයකින් වයස් භේදයක් බල නොපායි..අවශ්‍ය වන්නේ ආදරයම පමණි..

old-couple-1

old-couple-2

old-couple-3

Share this post with your friends!