මේ යෝගා ක්‍රම භාවිතා කරලා කොන්දේ හා ඒ ආශ්‍රීත වේදනාවන් වලින් සහනය ලබා ගන්න……

කාන්තාවන්ගේ බොහෝ සෙයින් ඇදෙන ප්‍රදේශ ලෙස සැලකෙන්නේ උකුල සහ පිටුපස කොන්ද ප්‍රදේශයයි.ඉතින් මේ ප්‍රදේශයේ වේදනා සමනය කිරිමට ඔබට බොහෝ සෙයින් මෙම යෝගී ක්‍රම උපකාරි වනු ඇත…මේවා භාවිතා කිරිමට ඔබ කාන්තාවක් විට යුතුම නෑ…ඔබ නිතර කාර්ය බහුල ගමනාගමනයේ යෙදෙන්නෙකු නම් මේ ක්‍රම ඔබට බෙහෙවින් උපකාරි වනු නොඅනුමානයි..

දණහිස හා පපු ප්‍රදේශය කෙලින් සිටින සේ සැතපීම
එක් කකුළක දණහිස් තම බඩ ප්‍රදේශය දක්වා නවමින් මඳ වේලාවක් රඳවා තබා ගනිමින් එය නැවත නැවත සිදු කිරිම..

yoga-1

වැතිර පෙරළිම
ඔබේ දකුණු අත පොළවට සමාන්තරව තබා ගන්න
දකුණු දණහිස මඳක් නමන්න
එය නිසි පරිදි සිරුරට සමාන්තරව කෙලින් කරමින් පාද දෙකම උපයෝගී කරගන්න.

yoga-2

90-90ට පිටුපස ලිහිල් කිරීම
ඉදිකටුවක් මෙන් සීරුවෙන් සිටින්න
ඔබේ වම්පස අත කණට කෙලින් ඔසවන්න..ඔබේ බඩ මත දකුණු අත තබන්න..දකුණු පාදය නවමින් දිග හරිමින් පොළව දෙසට තබන්න..මෙය විනාඩි 10-25ත් අතර කාලයක් නොනවත්වා සිදු කරන්න..

yoga-4

කෙලින් හාන්සි විම
මෙයත් ක්‍රම ක්‍රමයෙන් මාරුවෙන් මාරුවට සිදු කල යුතුයි.

yoga-5

ඉදිකටුවක් සේ කෙලින් වැතිර සිටීම
දණහිස් නවා පාද පොළොව හොඳින් ස්පර්ශ කරන සේ තබා ගන්න.ඔබේ දකුණු වළලුකර වම් කලවය අසල තබන්න.පාද මගින් යෙදුනු පරතරය හරහා දකුණු අත දිගු කරන්න.ඔබේ සිරුරටම නැවත සිරුවෙන් සමාන්තරව පාදය ළඟා කරගනිමින් මෙය සිදු කරන්න.

yoga-4

Share this post with your friends!