මේ මූවි තියටර් එකේ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා බලන්න……

සමාන්‍යයෙ කෑම විසවීම කියන එක සමාන්‍ය දෙයක් හැටියට ගන්න බෑ..සමහරක් වේලාවට කෑම විෂවීමේ අවසානය ජීවිතය හෝ මරණයෙන් කෙලවර වීම දක්වා භයානක වෙන්න පුළුවන්..මේ මුවී තියටර් එක නම් ටිකක් අමුතුයි..මොකද කිව්වොත් මේ මූවී තියටර් එකේ මූවීස් බලන්න ඕනෑ අයට ලැබෙන්නේ එයාලා කැමති කෑම නෙවෙයි….ඒ වෙනුවට ලැබෙන්නේ සමාන්‍ය කෝක් වීදුරුවක්…ඒ කියන්නේ ඇත්තම කියනවානම් මේතන කෑම ඕනෑ මිනිස්සුන්ට බොන්න දෙනවා..බොන්න ඕනෑ මිනිස්සුන්ට කන්න දෙනවා..සමහරක් මිනිස්සුන්ට අහාර ආසාත්මිකතාත් තිබෙනවානේ..ඉතින් මේ වගේ තැනකට ගියොත් මොකද වෙන්නේ කියලා ආයි කියන්න ඕනෑ නෑනේ……මේක විහිළුවට කරන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්..හැබැයි ඉතින් මේක හොඳ විහිළුවක් නෙවෙයි..
people-give-wrong-coke-diet-movie-theater-1

Share this post with your friends!