මේ මිනිසාගේ පියානෝ වාදන හැකියාව පිළිබඳ විස්තර කිරීමට වචන ප්‍රමානවත් මදී…

මේ තරුණයා තම දහවල් විවේක කාලයේදි තම දහවල් ආහාරය අතහැර ලන්ඩන් දුම්‍රිය ස්ථානයේ සෙනඟ පිස්සු වට්ටන සුපිරි අන්දමේ ක්‍රියාවක් සිද්ධ කලා..මොහු බූට්ස් දමාගෙන තොප්පි දමාගෙන වැඩ කරන කම්කරු සේවකයෙක්..නමුත් මොහුගේ පියානෝ වාදන හැකියාව නම් අතිශය විස්මය ජනකයි..එය පිළිබඳ ඔහුගේ ඇති හැකියාව විදහා පෑමට වචන මදී.ඔබම නරඹා බලන්න..එය කෙතරම් විස්මය ජනකද යන්න ඔබම නරඹා බලන්නකෝ…

Share this post with your friends!