මේ මාධ්‍යවේදිනිය ජයග්‍රහණය කරන්නේ මොකකින්ද බලන්න…හැබෑවටම…..

ඔබ මාධ්‍යවේදියෙකු නම් සෑම වේලාවකදීම ලෝකය දෙස විපරම් ඇසකින් බැලිය යුතුයි කියන එක අමුතුවෙන් කිව යුතු දෙයක් නෙවෙයිනේ..සමහරක් වේලාවට වේලාවක් අවේලාවක් නොමැතිව නව නව සිද්ධීන් සිදුවෙන ස්ථාන වලට යන්නට සිද්ධ වෙනවා..විශේෂ අවස්ථා වර්තා කරන්න සිද්ධ වෙනවා..මේ කියන්න යන්නේ ලෝරා ගොඩර්හාර්ම් කියන මාධ්‍යවේදීනිය ගැන..මෙයා ලස්සනම කත තේරීමේ වැඩසටහනක් වර්තා කරන්න ගිහිල්ලා අන්තිමට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ තරඟෙනුත් දිනලා..ඔන්න මාධ්‍යවේදිනියෝ..

17663707_513268059061137_5146522683592146944_n

Share this post with your friends!