මේ මනුස්සයාට මෙච්චර හිනා යන්න මොකක්ද හම්බවෙලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න……..

ළමයි කරන අත්හාදා බැලීම් වලටයි…උත්සාහයන් වලටයි අපිට කිසිම විදියකින් දෝෂාරෝපණය කරන්න බැහැ. එක්තරා පුංචි පිරිමි ළමයෙක්..එක කාර් එකක් දැක්කා..මෙයාට මේක පෙනුනේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් වල තියෙන කාර් එක වගේ..මෙයාට මෙයාගේ තාත්තාත් එක්ක ගිහින් විපරම් කරලා බලනකම් සිහියක් තිබුනේ නෑ.ඉතින් ඊට පස්සේ මොකක්ද වුනේ කියලා ඔයාලම බලන්නකෝ..

1024x1024-autobots-logo-large

muscle-car-2

Share this post with your friends!