මේ මනමාලි මෙච්චර කාර්ය බහුල වෙලා තියෙන්නේ ඇයි කියලා බලන්න…

දොශින්ස්කි හා ඇගේ මනාලිය පිටත් ව ගියේ තම වෙඩින් ප්‍රී-ශූට් එක සඳහා ස්ථානයක් සොයා ගැනීම සඳහා..ඒ ඇය දැනන් හිටියේ නැහැ එය ඇගේ ප්‍රී ශූට් එක කියලා…මෙය ඇත්තටම පුදුම විදියේ ප්‍රී ශූට් එකක්..මනාලියත් පුදුමයට පත් කරන්නක්..ඉතින් මනාලියගේ කාර්ය බහුලත්වයෙන් ඇය ඇයට නොදැනෙන්නට මුදවා ගන්නට මනාලයා උත්සාහා කළා..ඔහුට අවශ්‍ය වුනේ නැචුරල් ප්‍රී ශූට් එකක් කියලයි මට හිතෙන්නේ! ඇය ඇත්තටම සිතාගෙන ඇත්තේ ටෙස්ට් ශොට්ස් වගයක් ගන්නවා කියලා …මොඅකද මනාලයා ඇයට පවසා තිබෙන්නේ එහෙම නිසා.ඔයාලම බලන්නකෝ මේ අළුත් ජාතියේ ප්‍රී ශූට් එක…

bridesmaid-replaced-by-groomsman-wedding-shoot-1-59817baa395ab__880

bridesmaid-replaced-by-groomsman-wedding-shoot-2-59817bac2b527__880

bridesmaid-replaced-by-groomsman-wedding-shoot-3-59817bade15b0__880

bridesmaid-replaced-by-groomsman-wedding-shoot-4-59817bb040573__880

Share this post with your friends!