මේ බ්‍රේස්ලට් එකට ඔබගේ ජිවිතය බේරා ගැනීමට පුළුවන්…..

ලෝක සෞඛ්‍යය සමීක්ෂණ වර්තා වලට අනුව 372,000කට අධික මිනිසුන් ප්‍රමාණයක් දියේ ගිලීමෙන් මරණයට පත් වෙනවා.දැන් මෙම තත්වය සමනය කර ගැනීමට කටයුතු යොදමින් පවතිනවා..මෙම හඳුන්වාදෙන බ්‍රේස්ලටය අතෙහි පැළැඳීම මගින් ඔබ මුහුදේ හෝ වෙනත් ඕනෑම ස්ථානයක පිහිනන විට,කිමිදෙන විට මෙය පැළඳීමෙන් මෙහි ඇති නයිලෝන් බැලූනය හරහා හදිසි අවස්ථාවකදි දියේ ගිලීම වලකනු ලබයි.මෙහි ඇති පහසුව නම් මෙය ලයිෆ් ජැකට් එකකටත් වඩා කුඩා වීමයි.ජලය සම්බන්ධ ඕනෑම අවධානම් ක්‍රියාවලයකදි මෙහි සහය ඔබට පැතීමට හැක…ඒකත් මාර හොඳ භාණ්ඩයක්නේ…..

Share this post with your friends!