මේ පොත කියවන්න ඕනේ නම් මේ පොත ගිනි තියන්න ඕනෑ.ඇත්තමයි මේ කියන්නේ!

මේ පොත උණුසුමත් සමඟ පිච්චේද්දී තමයි කියවීමේ හැකියාව ලැබෙන්නේ! මෙම නවකථාවේ නම ෆැරන්හයිට් 451.මෙය 1953 දී බිහිවු නවකථාවක්..මේ පුදුම හිතෙන අදහස රැගෙන ආවේ ප්‍රංශ ග්‍රැෆික් සමාගමක් විසින්.එම ආයතනයේ නම තමයි සුපර් ටෙරන්.මෙය මේ වන විටත් සමාජ වෙබ් අඩවි ජාල වල මෙය කළඹන ප්‍රවෘත්තියක් වි හමාරයි.

Share this post with your friends!