මේ පාස්පොර්ට් එක අතේ නම් ඔයා ගොඩ……….

අපිට නම් රටකින් වෙනත් රටකට යන එක ගැටළුකාරි දෙයක් නෙවෙයි..නමුත් ලෝකයේ ඇති සමහරක් රටවල් වල වෙසෙන අයට තවත් රටකට යාම කියන්නේ ඉතා අසීරු කටයුත්තක්..ඒත් ඉතින් තවත් සමහරක් රටවල් තියෙනවා..ඒ රටවල් වල ජීවත් වන අයගේ පාර්ස්පෝර්ට් එක හරි බලගතුයි.2017දි සිදුකල සමීක්ෂණයන්ට අනුකූලව ස්විඩනයේ ජනතාවට තමයි ලොව තියන බලගතුම පාර්ස්පෝර්ට්
එක තියෙන්නේ….එම රටේ ජනතාවට රටව 176කට වඩා ප්‍රමාණයකට වීසා නොමැතිව ගමන් කිරීමේ හැකියාව හිමිවනවා..මෙය ඔවුන්ගේ තත්වයට,ආදායම් බදු වලට,ඔවුන්ගේ තත්වයට හා රටවල් දෙකක පුරවැසිභාවය ලබා ගැනීම යන කාරණා වලට මහත් සේ දායක වෙනවා වගේම ඉවහල් වෙනවා..

555-sweden

55088UNILAD-imageoptim-GettyImages-494596473

Share this post with your friends!