මේ නත්තලේ අරුත සමරන තවත් විදිහක්…….

සිඩ්කප් හි පිහිටි මෙම ආපන ශාලාව නමින් ශිෂ්ය.එළඹෙන නත්තලේ නිවාස අහිමි ජනතාව සඳහා නොමිලේ ආහාර ලබා දීමේ වැඩ පිළිවෙලක් මොවුන් දියත් කරන බව වර්තා වේ.වැඩිහිටි සහ නිවාස අහිමි අයට සවස 6.00 වන තෙක් මෙම සේවාව ලබා දෙන බව වැඩි දුරටත් වර්තා වේ.කුකුල් මස්.එළවළු ආහාර මෙන්ම නොයෙකුත් අතුරුපස වර්ගයන්ගෙන්ද තුන් වේලම රිසි සේ භුක්ති විඳිමේ හැකියාව මොවුන්ට හිමිවේ.නත්තලේදි කිසිවකු තනිවි ආහාර ගත නොයුතු බවත් , අප ඔබ සමඟ බවත් එහි පවසා තිබුනා..

muslim-offer-food-1

muslim-offer-food-2

muslim-offer-food-3

Share this post with your friends!