මේ ගුවන් යානයේ ගමන පරක්කු වීමට හේතුව මොකක්ද කියලා බලන්නකෝ….

ගුවන් යානයක් තම ගමන ප්‍රමාද කරනවා කියන්නේ ඒක ඇත්තටම එපා වෙන වැඩක්..හැබැයි වැඩේ කියන්නේ මේ වගේ ප්‍රමාදයන්ට ගුවන් මගීන් හා ඔවුන්ගේ අනවශ්‍ය ක්‍රියාකාරකම් හේතු වීමයි…චීනයේ තමයි මෙම සිදුවීම වෙන්නේ! හේතුව මෙහි සිටින අමුතුම මාදිලියේ ගුවන් මගියෙක් ගුවන් යානයේ එන්ජිම වෙතට කාසි මල්ලක් විසිකිරීමයි..මේ මගියා වයස්ගත කාන්තාවක්..දෙවියන්ගෙන් සියල්ල යහපත් වෙන්න කියා තමයි මෙහෙම කාසි මල්ලක් විසික් කරලා තියෙන්නේ..අනේ ඉතින් ඒ වුනාට මොකක්ද වුනේ බලන්නකෝ..

DDVZuuUUMAAA74j

Share this post with your friends!