මේ ගැහැණු ළමයා මොන තාලේටද හැඩ වෙන්නේ කියලා බලන්න…

ඇමැන්ඩා නොක්ඩ් අවුරුදු හතරකට වඩා වැඩි කාලයක් ගත කලේ ඉතාලියේ සිර ගෙදරක..ඒකත් බ්‍රිතාන්‍ය ශිෂ්‍යයෙක් මැරීමේ වරදකට හසුව..ඉතින් දැන් ඇයට වයස අවුරුදු 29ක් වෙනවා.දැන් මෙයා මෙයාගේ පෙම්වතාත් එක්ක මුළු ලෝකය පුරාම සංචාරය කරනවා.හැබැයි මෙයාගේ ඉන්ස්ටර්ග්‍රෑම් පින්තූර වල භාගයට භාගයක් ඉන්නේ පූසන්..හැබැයි මැතකදී තත්වය ටිකක් වෙනස් වෙලා වගේ..දැන් තියෙන මෙයාගේ අළුත්ම පීන්තූර ටික බලලම ඉන්නකෝ…

PROD-Amanda-Knox (1)

PROD-Amanda-Knox (2)

PROD-Amanda-Knox (3)

PROD-Amanda-Knox

Share this post with your friends!