මේ ගමනේ යන කෝච්චියේ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා දන්නවාද?

මේ ගමනේ යන කෝච්චියක වහලේ උඩම කිසිම වගක් තුගක් නැතුව තම පාපැදිය හසුරුවන පාපැදිකරුවන් දෙදෙනෙක් පිළිබඳවයි මේ පැවසීමට යන්නේ!තමන්ගේ ජීවිතයත් අනතුරේ හෙලලා තමයි මේ දේ කරන්නේ! මෙයාලාගේ මේ ස්ටන්ට් විඩීයෝව මේ වන විටත් මිනිසුන්ව කළඹා හමාරයි..මිනිත්තු දෙකකුත් තත්පර 11ක් මේ මරාන්තික බිහිසුණු ක්‍රියාවේ යෙදෙන මේ උමතු පාපැඳිකරුවන්ව බැලුවට මේවා කවුරුත් අත්හදා බලනවා එහෙම නෙමෙයි ඔන්න…

Share this post with your friends!