මේ ගගනගාමීන් යෝගා කරන්න තෝරා ගෙන තිබෙන තැන නම් සුපිරියි……

නම්‍යගීලීත්වය මෙන්ම මස්පිඬු යෝගිතාවය උදෙසා තමයි යෝගා භාවිතා වෙන්නේ..පොළවේදී මෙය ගුරුත්වාකර්ෂනය සමඟ සබැදෙනවා.නමුත් අභ්‍යවකාශයේදී තත්වය කෙසේ නම් වෙයිද?ඒත් ඔබ දන්නවාද ? පොළවේ යෝගා කරනවාට වඩා අහසේ යෝගා කරන එක පහසු බව..මේ ගගනගාමීන් දෙන්නා යෝගා කරන්නේ අභ්‍යවකාශයේ..එය කොච්චර විරල විස්මය ජනක දෙයක්ද? නරඹන්න ප්‍රමාද වෙන්න එප..

Share this post with your friends!