මේ කාන්තාවට විස්මයට පත් කිරීමක් ඇගේ බල්ලා විසින් සිදුකරනවාද?

බල්ලන්,පූසන් සිටින සුරතලුන් දන්නවා මෙයාලා කොච්චර නම් කියුට්ද කියලා…මෙයාලා කරන වැඩ දැක්කම ඇත්තටම ආසා හිතෙනවා.මෙයාලා ඔබ නිවසට එන හැම අවස්ථාවකම ඔබේ ඇඟට පැනලා ඔබ වටේ කැරකිලා කෙතරම් උණුසුම්ව ඔබව පිළිගන්නවාද යත් සමහරක් වේලාවට මෙය ඔබට කරදරයක් වන තරම් පවා වෙන්න පුළුවන්..මේ කාන්තාව තනිව පොඩි ෆන් රයිඩ් එකක් ගොස් සිටින අතර තුර හදිසියෙන් ඇගේ බල්ලා පැමිණ ඇයව පුදුමයට පත් කරනවා..ඇත්තටම මෙයා කොහෙන් කොහොම හැංගිලා ආවද කියන එක මෙම බල්ලාගේ ස්වාමි දුවට ප්‍රහේලිකාවක්..හැබැයි ඇගේ ඇඟට පැන්න විලාසයෙන් ඇය කෙතරම් විශ්මයට පත් වුනාද කියන එක නම් හිතාගන්න පුළුවන්..මාර බල්ලෝ තමයි දැන් නම් ඉන්නේ!

Share this post with your friends!