මේ කථා කරන්නට යන්නේ මනුශ්‍යයෙකුට හිමිව තිබු පරණම සේප්පුවක් ගැන……

කොහොමද පවුලේ තිබෙන පෞරාණික වස්තුවක් ඔබ අතට ලැබුනොත් එහෙම……ඒකත් ඉපැරණි සේප්පුවක් වගේ දෙයක්.බිඳ හෙලීමට ආසන්න වස්තුවකින් පවුම් 1000කටත් වඩා වටින වස්තුවක් ලැබුනොත් කොහොමට තියෙයිද?ජැකෝබ් කියන කෙනාට තමයි තම පවුලට හිමි ඉපැරිණි සේප්පුව හම්බවෙලා තියෙන්නේ!මෙම නිවසේ පහත මාලයේ තමයි මෙම සේප්පුව හම්බවෙලා තියෙන්නේ!මේ සෙප්පුව ජැකෝබ් ගේ මී මුත්තන්ගේ කාලයේදී හමුවුවක්..එම නිසාම් මෙය නිශ්චිතව කාටද අයිති යන්න සොයාගත නොහැකියි.නමුත් සේප්පුව ඇතිලත ඇති දේ පිරික්සන්නට ගත් විට කිසිසේත්ම අදහා ගත නොහැකි දෙයක් හමු වුනා.ඒ මොකක්ද කියලා ඔබේ ඇසින්ම නරඹන්න.

old-safe-1

old-safe-2

old-safe-3

old-safe-4

old-safe-5

old-safe-6

old-safe-7

old-safe-8

old-safe-9

old-safe-10

old-safe-11

Share this post with your friends!