මේ අන්ධව සිටි දරුවා කෙතරම් දක්ෂකයෙක්ද කියලා ඔබම බලන්න…..

මේ දරුවාගේ නම ක්‍රිස්ටියන් ගාර්ඩිනෝ..මෙයා ඇමරිකා ගොට් ටැලන්ට් හි විනිසුරු මඩුල්ලේ නෙතට කඳුලක් ගෙන ඒමට සමත් වුනා.මෙය සිදුවුයේ එම තරඟයේ තෙවැනි වටයේදී.මෙයාට වයස මාස හයේදී විතර තමයි මේ දරුවාගේ පෙනීම අහිමි වෙලා තියෙන්නේ…ඒත් මෙයාට වයස අවුරුදු 12දී මෙයාගේ දෙමාපියන් ජාන ප්‍රතිකාර සඳහා යොමුවීම නිසා නැවත මෙයාට පෙනීම ලබා ගැනීමේ වාසනාව හිමිව තිබුනා.

Share this post with your friends!