මේක නම් සිරාවටම පුදුම බේරිල්ලක් තමයි….

නයෝමි ලි..මෙයාට අවුරුදු 32 යි.. එතකොට ලින්ඩා ලියෝ ට අවුරුදු 23යි..මේ දෙන්නාට් ඟාතී සහෝදරියෝ..මේ දෙන්නා හිතාගන්න බැරි බේරිල්ලක් බේරිලා තියෙන දෙන්නෙක්..ග්‍රේන් ෆේල් ටවර් එකේ 22 වන තට්ටුවේ තමයි මෙයාලා හිටියේ..හැබැයි මේ ටවර් එක පැය දෙකක් ඇතුලට ගින්නෙන් දැවි අළුවි ගියා..හැබැයි පුදුමාකාර ලෙසින් මේ ගින්නෙන් තම ජීවිත මුදා ගැනීමට මෙම සහෝදරියන් දෙදෙනාට හැකිවුනා.මුලින් ඔවුනට ආරක්ෂක නිළධාරින් පැවසුවේ සිටින මහල්වලම ඔවුන් මුදා ගැනීඑමි හමුදා දියත් කරන තෙක් සිටින ලෙසයි..නමුත් ගින්න සිතා ගත නොහැකි ඉක්මනින් පැතිරීම නිසා මොවුන් දෙදෙනා එතැනින් පැන ගත යුතු යැයි තීරණය කළා. තම ජීවිතය පිළිබඳ අවින්ශ්චිත බැවින් නයෝමි තම දුරකථනයෙන් මේ පිළිබඳ තත්වය පැවසුවා…ජීවිතය බේරා ගැනීම අවිනිශ්චිත වුවත් තමා බේරිමාට උත්සාහා කරන බව ඇය පැවසුවා..ඔවුන් ජීවිතය බේරා ගත් හැටි නම් පුදුමාකරයි…

PROD-Tower-block-fire-in-London

The-burnt-out-remains-of-the-Grenfell-apartment-tower-are-seen-in-North-Kensington

This-handout-image-received-by-local-res

Womans-incredible-escape-from-22nd-floor-of-Grenfell-Tower

Share this post with your friends!