මෙයා තමයි තම සම සේවක සහෘදයාගෙන් හොඳම වාඩුව ගන්නේ!

අප සමහරක් සේවයේ යෙදෙන තැන්වල සිටින සේවකයින් ගැන නම් කියලා වැඩක් නෑ….සමහර වේලාවට එයාලා අපට රජකාරියේ යෙදෙන තැන විතරක් නෙමෙයි..මුළු ජීවිතයමත් එපා කරනවා..මෙයාලට කියන්නේ සම සහෘද සේවකයින්..මේ කියන්න යන්නේත් එහෙම සේවයේ යෙදෙන එපා කරපු මනුස්සයෙක් ගැන..මෙහි දැක්වෙන තරුණයාගේ සම සේව්‍යයාව හඳුන්වා දීලා තියෙන්නේ ඩී කියලා..මේ ඩී කියන්නේ මහ එපා කරපු මනුස්සයෙක්..මේ තරුණයාට මේ ඩී කියන පුද්ගලයා මුළු ජීවිතයම එපා කරවලා තියන විත්තිය මෙම දේවල් දැක්කාම ඔබටම වැටහේවි..ඔහු සමච්චලයෙන් යුක්තව විහිළුවට ලක් කරනවා මේ ඩීව..ඒ සමාජ වෙබ් අඩවි ජාල තුල..කොච්චර නම් තරහක් මේ තරුණයාගේ හිතේ තියෙනවා ඇතිද ඔහුට හිරිහැර කරන මේ ඩී ගැන…කියවලම බලන්නකෝ..

hidden-speaker-prank-coworker-chefshwasty-1

hidden-speaker-prank-coworker-chefshwasty-2

Share this post with your friends!