මෙම තරුණයාගේ නිවසේ සිදුවන සිදුවීම නම් සැබැවින්ම අද්භූතයි……………

තනිව ජීවත් වීමට සිදුවීම සිතන තරම් පහසු කටයුත්තක් නොවේ.බය හිතෙන ෆිල්ම් එකක් බලන්න වගේ දෙයකට නම් මේ වගේ වේලාවක කියටවත් හිතෙන්නේ නෑ.ඇශොන්ටස් කියන මේ පුද්ගලයා ජීවත් වන්නේ තනිව.ඔහු ජීවත් වන මහල් නිවාසය තුල අද්භූත දේවල් සිදුවීමට පටන් ගෙන ඇති බව වැටහුනා.දෙවන තට්ටුවේ තමයි මොහු ජීවත් වන්නේ.ඔහුගේ නිවසේ දොරවල් දෙකක් තිබුන අතර එකක් එළියෙන්ද එකක් ඇතුලතින්ද අඟුල් දැමිය හැකි දොරවල් දෙකකින් යුක්තය.මෙම දොරවල් ඉබේ ඈරීම නිසා ඔහු මඳක් විමතියට පත්ව සිටියේය..ඔහුගේ නිවසේ ආරක්ෂිත කැමරාද නොතිබුනු නිසා ඔහුට නිසැකවම මෙම අභූත සිදුවීමට හේතුව සොයා ගැනීමට අපහසු විය.මොහු මෙම දොරවල් වල අඟුළු වෙනස් කිරීමට කටයුතු කල අතර එළඹෙන ජනවාරීයේදි ඔහු මෙම නිවස වෙනස් කිරීමට කටයුතු යොදා තිබෙනවා.මං හිතන්නේ ඔහුගේ තිරණය සැබැවින්ම නිවැරදියි.ඔබත් නරඹාම බලන්න…

bag-1

bag-2

bag-3

bag-4

Share this post with your friends!