මෙම කෙළවරක් නැති නාන තටාකය මගින් ඔබට හැකිතාක් පිහිනීමට හැකි වන ලෙස සකසා ඇත…….

සමහරක් අයගේ කැමතිම අංගය පිහිනිමයි.සමහරු කුඩා දරුවන් නොගැවසෙන විශාල නාන තටාකයන්ට කැමැත්ත පළ කරයි.එවැනි නාන තටාක සමහරක් පිහිටා ඇත්තේ කාය වර්ධන මධ්‍යස්ථාන තුලය.ඔබේ නිවසේ නාන තටාකයක් නිමවීමට ඔබ අදහස් කරන්නේ නම් එය කෙතරම් විශාල විය යුතුද? කෙසේ වුවත් පිහිනා අවසානයක් දැකිය නොහැකි තරම් එනම් අධි විශාල නාන තටාකයක් ඔබට දක්නට ලැබුනහොත් ඔබේ අදහස කුමක් වේවිද? මෙන්න එවැනි නාන තටාකයක්..මෙය නම් පිහිනා අවසන් කිරීමට අපහසුයි….මෙහි නිර්මාපකයා හා අයිතිකරු නමින් ජේම්ස් මර්ඩොක්..ඉතින් මේ නාන තටාකයේ රවුමක් පිහිනිමට හැකි නම් අපූරුයි නේ………….

endless-pool-1

endless-pool-2

endless-pool-3

endless-pool-4

Share this post with your friends!