මෙන්න මහත්මා ගාන්ධි අලුත් වෙලා……….. මොනවා ගැනද මේ කියන්න යන්නේ……….

නරේන්ද්‍ර මෝඩි ගේ නවතම ප්‍රකාශයන්ට ආදාලව මේ වන විට ඉන්දියාවට නවතම රුපියල් 500ක් හා 2000ක් හඳුන්වා දී ඇත.පැවති රුපියල් 500 හා 2000 නෝට්ටු හදිසි නිවේදනයකින් අවලංගු කර දැමීම මෙයට හේතුවයි.නව මුදල් නෝට්ටු මහත්මා ගාන්ධීගේ රූපය සහිතව පැමිනෙමින් පවති.නෝට්ටු සාම්පල් දෙකෙහිම මහත්මා ගාන්ධිගේ රූපයක් ඉදිරිපස ඇත.නව 500 නෝට්ටුවේ ඉන්දීය රතු බලකොටුවේ සලකුණක්ද ඇත. එම රතු බලකොටුව ලෝක උරුමයක් ලෙස නම් කර ඇත.එමෙන්ම පිටුපස ඉතා තද අළු පැහැයකින් යුක්තය…

modi-2

Share this post with your friends!