මෙන්න මනුස්සයෙක් තම ගෙවත්තේ හදපු පූල් එකක්..පුදුමද කියලත් අහනවා….

මේක ෆාම් හවුස් එකක්..අයිතිකාරයෝ තමයි ජෙරි සහ මරීනා..මේක පුංචි විලා එකක් කිව්වොත් තමයි හරියටම හරි..මෙයාලගේ අඩි 90*70 පූල් එක තමයි මේකේ විස්මය ජනකම ස්ථානය…මෙහි ඩීප් එක නැත්නම් ගැඹුරුතම ස්ථානය අඩි 14ක් වෙනවා.දරුවන්ට නම් නිර්දේශ කල නොහැකියි..ජෙරි මෙය නිතර ක්ලෝරීන් දමා පිරිසිදුව තබා ගන්නා බවටත් පැවසිය යුතුමයි….

Share this post with your friends!