මෙන්න කේක්…මොකක්ද විශේෂත්වය…

සමහරක් කේක් කේක්ම විතරයි..ඒවා ඉතින් කාලා ඉවර කරනවා..ඒත් සමහරක් කේක් තියෙනවා. ඒවා කේක් විතරක්ම නෙවෙයි..ඒවා හරි කලාත්මකයි…ඒවා දිහා බලන් හිටියත් රස වින්දනයක් ඇති වෙනවා.රුසියාවේ මොස්කව් හි කලබාසා බේකරිය කියන්නේත් ඒ වගේ තැනක්..ඇත්තටම ඔවුන්ගේ නිර්මාන අද්විතීයයි. ඒ කේක් වල චොකලට් පින්සල් තැවරුමක් වගේ යොදා තිබෙනවා.හරිම කලාත්මකයි..ඔයාලම බලන්නකෝ මම කියන්නේ බොරුද කියලා.
BE0VIJsBP0P-png__700

BEIkFCGhP4v-png__700

BEVw2ofhP9_-png__700

BGoUwW2BP1g-png__700

BIzcxrTB9dP-png__700

BIzX3IKhN6t-png__700

BM_mB8ohE8t-png__700

BOC41MKBcoz-png__700

BONNQ7hheRL-png__700

BQLRygtBsA2-png__700

Share this post with your friends!