මෙන්න උතුම් මිනිසෙක්…. කියවල බලලාම තීරණය කරන්න!

මාධ්‍ය තුල මෙන්ම සමාජ වෙබ් අඩවි ජාල වල ඇති සමහරක් දර්ශන හා විඩියෝ තුලින් අපට අවබෝධ වන්නේ අප සිතනා තරම් මේ ලෝකය කුරිරු නපුරු නොවන බවයි…ඉලිනොයිස් හි පෑන් කේක් සේවකයෙකු මෙසේ තම කරුණාබර සහාය ලබා දෙන්නේ අබාධිත කාන්තාවකටයි…ඇයට උදෑසන ආහාරය ලබා ගැනීමට උදව් වන ආකාරය ඔබට මෙම විඩියෝවෙන් නැරඹිය හැක..ඉතින් හැමදාම ඇල්වු කෑම කන මෙම ආබාධිත කාන්තාවගේ සැමියාට මෙය අස්වැසිල්ලක් වනු සේම මෙම පුද්ගලයාගේ උදව්ව මහ මෙරක් සේ දැනෙනු ඇති..

feed 1

feed 2

feed 3

feed 4

Share this post with your friends!