මෙන්න ඉන්ස්ටර්ග්‍රෑම් පින්තූරවල ඇත්තම කථාව…….

අපි අන්තර්ජාලය තුලින් ඉන්සටර්ග්‍රෑමය එහෙමත් නැත්නම ඔන්ලයින් ලෝකය තුල දකින හැමදේම ඇත්ත නෙවෙයි කියලා කියන්න මීට වඩා දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නේ නෑ…අවුරුදු 20ක් වයස සාරා පූටෝ තමයි මේ බව පෙන්වලා දෙන්නේ..මෙයා නිරූපන ශිල්පිනියක්..අපි ඡායාරූප ගන්න කෝණය අනුව අපි ඇත්තට දිස්වනවාට වඩා අප කෙතරම් වෙනස්ද යන්න මෙයින් නිරූපනය වෙනවා.අපි ඡයාරූප ඔස්සේ දකින හැමදේම 100% වෙනස්..ඒ බව ඔබ අප කවුරුත් වටහා ගත යුතුයි.

health-blogger-instagram-real-life-difference-saggysara-1-5979950c36ab8__700

health-blogger-instagram-real-life-difference-saggysara-2-5979950e8678b__700

health-blogger-instagram-real-life-difference-saggysara-3-597995106843c__700

health-blogger-instagram-real-life-difference-saggysara-4-59799512e4a97__700

health-blogger-instagram-real-life-difference-saggysara-5-59799515deb00__700

health-blogger-instagram-real-life-difference-saggysara-6-5979951816aaa__700

health-blogger-instagram-real-life-difference-saggysara-7-5979951a13552__700

health-blogger-instagram-real-life-difference-saggysara-9-5979951ee7b10__700

health-blogger-instagram-real-life-difference-saggysara-10-5979952115f9b__700

BUJ1d7wlSTg-png__700

Share this post with your friends!