මෙක්සිකෝවේ සිදු වෙච්ච මේ සිදුවීමත් කියන්නම වටිනවා….

මෙක්සිකෝවේ මෙම ගිනි කන්ද ඉතා අලංකෘතයි…හැබැයි ඉතින් ලස්සන අස්සේ විශාල භයානක කමකුත් සැඟවිලා තිබෙනවා.මෙහි විශාල පිපිරිමක් මෑතකදි සිදුවු අතර එය වෙබ් කැමරාවක මෙලෙස සටහන් වුනා..මෙම වෙබ් කැමරාවේ සටහන් වෙලා තියෙන මේ සිදුවීම සටහන් කරගෙන තියෙන්නේ කුඩා පිරිමි දරුවෙකු විසින්..ඇතිවු විශාල පිපිරීමෙන් ලාවා ගලා යන ආකාරය සටහන්ව ඇති අයුරු නම් ඉතා අපූරුයි.මේ නැරඹීමේ අවස්ථාව ඔබටයි.

Share this post with your friends!