මුස්ලිම් කාන්තාවො අත් වැල් බැදන් සැරෙසෙන්නේ මොකටද?

හැම වටපිටාවකින්ම හා හැම පවුල් පසුබිමකම වෙසෙන මුස්ලිම් කාන්තාවන් ඉකුත් ඉරිදා ලන්ඩනයේ වෙස්මිනිස්ටර් පාලම ළඟ ඒකරාශි වුනා.බ්‍රිටෝන් කාලිඩ් මුස්ලිම් පල්ලියට එල්ල වු ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය නිසා කාන්තාවන් අත්වැල් බැඳගෙන තම හිස පහතට හෙලමින් ඒ පිළිබඳ තම ශෝකය පල කරා..එහි ඡායාරූප පසු ගියදා සමාජ වෙබ් අඩවි ජාල කැළඹීමට හේතු කාරක වුනා..

london_attack

muslim women

Share this post with your friends!