භායානක ආම්පන්නයක් ගැන වගතුග කියන්නටයි මේ සුදානම…බලලම ඉන්නකෝ…

මෙය සියළු කටයුතු සඳහා යොදා ගන්නා උපකරණයක්..මෙය නිමවා ඇත්තේ ජර්මනියේ සොලින්ගන් හිදීය.මෙහි බ්ලේඩ් තල 100ක් පවති.මෙම තල විවිධ වර්ගයන්ට අයත් වන අතර මෙයින් කරගත හැකි කාර්යන්ද බොහොමයකි.මෙය රැගෙන යාමට පහසු ආම්පන්නයකි.ඒත් එක් අතකින් මෙය ලබා ගන්නාගේ ආරක්ෂිතභාවය ගැන නම් සහතිකයක් ලබා දිය හැක.

multi1-1

multi2

multi3

multi5

multi6

multi7

multi4

Share this post with your friends!