භයානක ලෙස රිය ධාවනය කරන්නන්ගේ වේගය අඩාල කිරීම සඳහා ත්‍රිමාන කහ ඉර…මේවගේ ලංකාවෙත් කරා නම්!

ඉන්දියාවේ ප්‍රවාහන ඇමති විසින් හඳුන්වා දී ඇති මෙම අපූරු ක්‍රමය තුලින් භයානක ලෙස රිය ධාවනය කරන්නන්ගේ වේගය අඩාල වීම සාර්ථක ලෙස සිදුවේ. ත්‍රිමාන චිත්‍ර මගින් මිනිසාගේ අවධානය ක්ශනයෙන් එයට යොමු කර ගත හැකි වීම මෙහි ඇති සුවිශේෂිත්වයයි. ඔබ හදිසියේම පාර මාරුවන මං තිරුවක් පාවෙමින් තිබෙනු දුටු විට එය පුදුමයෙන් යුක්තව නරඹනවා නේද? එසේ නම් මෙම ගෙන ඇති වැඩපිලිවෙළ අතිශයින් සාර්ථකය. මාර්ග අනතුරු වලින් විශාල සංඛ්යාවක් මිය යන රටක් ලෙස නම් දරා ඇති ඉන්දියාවේ අධිවේගි මාර්ගවල අනිසි ලෙස වේගය වැඩිකරමින් රිය ධාවනය කරන්නන් සඳහා ගත් ක්‍රියා මාර්ගයක් වන මෙය එරට මාර්ග තදබදය හා රිය අනතුරු යම් තාක් ප්‍රමානයකට අඩු කිරීමට නිසැකවම සමත් වේවි.

3d-street-art-prevent-speed-breakers-india-1-768x432

3d-street-art-prevent-speed-breakers-india-2-768x432

3d-street-art-prevent-speed-breakers-india-4-768x380

3d-street-art-prevent-speed-breakers-india-5-768x451

3d-street-art-prevent-speed-breakers-india-6-768x554

Share this post with your friends!