බොරු හිම වැස්සක් වස්සන විදිය ගැන කියන්නයි මේ හදන්නේ….?කියවලම බලන්නකෝ…………………

සීතල මාතෘකා කොට ගත් තේමාවක් සහිත උත්සව අවස්ථාවකදි,පාසලේදී හා ඒ ආශ්‍රීත ක්‍රියාකාරකම් වලදි මෙම හිම වැස්සක් වැස්සවීම බොහෝ උපකාරි වෙනවා..මේ පැවසීමට යන්නේ ඒ ආකාරයට බොරු හිම පතනයක් සිදු කරන්නේ කොහොමද කියලා.

1.කොට්න් රෙදි කැබලි ඉරා ගන්න.
කොට්න් බෝල රවුමක් හෝ ඝන පුළුන් රෝද කැබලි ගෙන ඇඟිලි වලින් ඇඳ ඉරා ගන්නා.පුංචි හිම මිනිසුන් සාදා ගැනීම සඳහා කුඩා බෝල වලට ගුලි කරගත හැක.

fake-snowy-1

2.ලොන්ඩරි සබන් පොතු සහ අල පොතු වලින් හිම පතනයක් ලෙස පෙන්වීම
මෙම පොතු විශාල වශයෙන් භාවිතා කර කැමරාව ඉදිරිපස මෙය හිම වැටීම ලෙස පෙන්විය හැක. මේවාට ස්ටාර්ච් ද්‍රාවණය හා නිල් ආහාර ද්‍රාවණ හා ග්ලිටර් භාවිතා කිරීමෙන් සාර්ථක ප්‍රතිඵල අත්පත් කරගත හැක.

fake-snowy-2

3.සිදුරු කරන ලඳ බෝල (පන්චර්යක් භාවිත කිරීම )
මෙවැනි සිදුරු කරන ලඳ බෝල විශාල ප්‍රමාණයක් භාවිතා කොට විදුලි පංකාවකට ඇල්ලීමෙන් සාර්ථක ප්‍රථිඵල ලබා ගත හැක.

fake-snowy-3

4.බොරු හිම හිම ගෝල බවට පත් කර ගැනීම
ග්ලිසරින් හා ටර්මකෝල් බෝල භාවිතා කොට හිම පතනයක් සිදු කල හැකිය.

fake-snowy-4

5.දිදුලන ඔපයක් සහිත කුඩා හිම පතනයක් සඳහා
මිලී ලීටර් 60ක මේස ලුණු හා ටැල්කම් පවුඩර් එකතු කර හිම පතනය සිදු කිරීම සඳහා යොදා ඇති කාඩ්බෝඩය මත ඉසින්න…දිය කරන ලද ග්ලූ එනම් ගම් ද්‍රාවණයද දමා කාඩ් බෝඩය වේලෙන්නට හරින්න.ඉන් පසු මෙය අනෙක් පස හරවා හිම පතනය අත් විදින්න.

fake-snowy-5

6.පිටි හෝ බේකින් සෝඩා සමඟ ජලය මුසු කරන්න..
හැන්දකට අල්ලන ජලය ප්‍රමාණය පිටි හෝ බේකින් සෝඩා වලට එකතු කරමින් ගෑරුප්පුවකින් මිශ්‍ර කරගන්න.මෙයින් පොළවම වසන්න හිම පතනයක් සිදුවු ආකාරයට..පසුව උඩින් පිටි ඉසිමින් එය තවත් සත්‍යය හිම පතනයක් ලෙස පෙන්විය හැක.මේ අයුරින් ලස්සන හිම පතනයක් බලාපොරොත්තු විය හැක.

Share this post with your friends!