බුදුන් දෙසු බණ සිත මත දරාගෙන නිවනට පාර සොයන අපේ කාලේ දියණිය….

පසුගිය දිනෙක අපිට අසන්නට ලැබුනු සිත් පහන් කරන ආරන්චියක් ගැනයි මේ. මේ පින්තූර වල ඉන්න ගැහැණු දරුවා තම සිත එකතැන් කරගෙන පැවිදි දිවියට එලබුනු අතර එය අද කාලයේ අදික කම්සැප සොයන බොහොම හොද ආදර්ශයක්…

monk-1

monk

monk-3

monk-4

Share this post with your friends!