බි.එම්.ඩබ්ලිව් එකක් අරන් යන හොරාට මොකද වෙන්නේ!

මේවා සිසිටිවි කැමරාවෙහි දර්ශනය වි තිබුනු සටහන් ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්…බි.එම්.ඩබ්ලිව් එකක් අරන් යන මේ හොරා සිකියුරිටි ගේට් එකෙන් නම් පැනගන්නවා. ඒ වුනාට වැඩේ කියන්නේ එහෙම පැනගත්තු හොරා පොලිසියට මාට්ටු වෙන්න වැඩි වේලාවක් යන්නේ නෑ. ඒකට හේතුව මේ හොරාව වාහනයත් එක්කම මාර්ග තදබදයට හසු වීම. කර්නල් ලෙෆ්ටිනන්ට් පිනාකි බානිගේ වාහනය තමයි මේ විදියට උස්සන්න ගියේ..හැබැයි මාර්ග තදබදයට පින් සිදු වන්නට ඒ වැඩේ සාර්ථක වුනේ නැහැ.සිද්ධිය සිදුවුනේ දිල්ලියේදී..ට්‍රැෆික් එකත් හොඳට හිටින වේලාවල් කියන්නේ ඔන්න ඕවට තමයි.

Thief

Share this post with your friends!