බිබීසි නිවේදකයාට හැබෑටම මොකක්ද වෙන්නේ?

මේ නිවේදකයාගේ නම හූව් එඩ්වර්ඩ්..මෙයා ස්ටුඩියෝ එකට එන්නේ සජීව විකාශයක් සඳහා…මෙයා සජීවිව මිනිත්තු 4කට අධික කාලයක් නිෂ්ශබ්දව සජීව විකාශයේ පුටුවක ඉඳගෙන ඉන්නවා..ඇත්තෙන්නම මෙයට හේතු පාදක වෙන්නේ තාක්ෂණික දෝෂයක්..සජීව විකාශයක් සිදු කරනවා කියන්නේ ලේසි පහසු කටයුත්තක් නෙවෙයි..ඇත්තෙන්ම මේ වගේ වේලාවක ඕනෑම අවස්ථාවකට මුහුණ දීමට නිවේදකයාට හැකියාව තිබිය යුතුයි.ඒත් මේ මොහොත නම් අපේක්ෂා නොකල මොහොතක්..ඇත්තටම හූව් කොච්චර අපහසුතාවයකට පත් වුනාද කියන එක මේ වීඩියෝව දුටු විට ඔබට වැටහේවි..

Share this post with your friends!