බර අඩු කරගන්න කවුද අකමැති…ඒ අය මේක කියවන්නම ඕනෑ….

ගොඩක් දෙනා බර අඩු කර ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන පළමු උපක්‍රමයනේ ආහාර පාලනය කිරීම කියලා කියන්නේ..ඇත්තටම බර කියන දේ පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස්..හැබැයි මෑතකදී කල සමීක්ෂණ වලින් අනාවරණය වෙලා තියන හැටියට පෝෂණවේදියෝ නියම කරන නොයෙකුත් ආහාර වේල් රටා වලින් මේවාට සිදුවන බලපෑමක් නෑ..

desktop-1493931962

desktop-1493932093

මොකද කාලයක් තිස්සේ සිදුකල අනාවරණය කිරීම් වලින් මේ පිලිබඳව සොයාගෙන තිබෙනවා. අනික් අතට තවත් සමහරෙක් තමන්ගේ ආහාර වේල මඟ හරිනවා…එයද සිදු නොකල යුත්තක්..මෙම පරික්ෂනය කැලරි අඩු කණ්ඩායම් හා වැඩි කණ්ඩායම් වශයෙන් පමණක් නොව ආහාර වේල් නිසි ලෙස ගන්නා හා ආහාර වේල් මඟ හරින වශයෙන්ද බෙදා දක්වා තමයි මේ පරික්ෂනය කර තිබෙන්නේ..

desktop-1493932212

එහෙත් කිසිදු විශේෂ වෙනසක් කැලරි දහනයේදි සිදු නොවන බව සොයාගෙන තිබෙනවා.ඇත්තෙන්ම ඔබගේ බර අඩු කර ගැනීමට ඔබ සිදු කල යුත්තේ ශරීරයට නිසි ව්‍යායාමයක් ලබා දීමයි..

Share this post with your friends!