පූටීන්ට හිනාව නවත්වා ගන්න බැරි වුනේ කුමන කාරණයක් පදනම් කරගෙන කියලද ඔයා හිතන්නේ!

මෑතකදී විලැම්දීර් පූටින්ට එයාගේ හිනාව පාලනය කරගන්න බැරි වුනා.ඒ වෙන කිසිදු හේතුවක් නිසා නෙමෙයි!ඉන්දුනිසියාවට ඌරු මස් ආනයනය කිරිමට ඇමතිවරයෙක් විසින් යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කල අවස්ථාවේයි.එය පුදුමයට කාරණයක් වන්නේ ඉන්දුනිසීයාව කියන්නේ මුස්ලිම් රටක් නිසා….රුසියාවේ කෘෂිකාර්මික ඇමති ඇලෙක්සැන්ඩර් කාචොව් තමයි තමයි මේ යෝජනාව කරන්නේ!ඒකට හිනාව පාලනය කරගන්න බැරිවෙච්ච විලැමිදීර් පූටින් ගේ හැසිරීම මේ වන විට අන්තර්ජාලය කළඹවමින් ව්‍යාප්ත වෙන බවද සඳහන් කල යුතුමයි!ඔයාලත් මේ විඩීයෝ එක බලලම ඉන්නකෝ!

Share this post with your friends!