පීසා හට් එකෙන් ඔන්න අමුතුම ජාතියේ වැඩක් කරන්නයි යන්නේ…..බලලම ඉන්නකෝ……………

සමහරක් අය නම් තමන් ආසම කරන රැකියාව තුල අනුයුක්තව සිටිනවා..නමුත් පීසා හට් විසින් මෙවර අපේ සිතැඟි වලටත් එහා ගොස් අප සිහින දකින ආකාරයේ තනතුරක් සඳහා පුද්ගලයෙකුට අවස්ථාවක් හිමිකර දීමට අදහස් කර තිබෙනවා…මෙම අවස්ථාව හිමිවන්නේ එක් වසනාවන්ත පුද්ගල්යෙකුට පමණයි…මෙම වසනාවන්තයට මුළු ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය තුලම ගමන් කිරීමේ අවස්ථාවක් හිමිවන අතර එහි ඇති සෑම එන්.සි.සි.ඒ තරඟ නැරඹිමේ හැකියාවක්ද හිමිවෙනවා.එයත් නිකම්ම නෙවෙයි…ඇති තරම් පීසා ආහාරයට ගන්න ගමන් නරඹන්න පුලුවන්…එමෙන්ම ඔබගේ විනෝදය සඳහා ඩොලර් 50,000ක මුදලක්ද ඔබට ලබා දීමට කටයුතු කරනවා….ඉතින් සෑම ඇමරිකානුවෙකුටම මේක නම් සුපිරි අවස්ථාවක් වෙයි නිසැකවම..

pizza-hut-2

Share this post with your friends!